De U-pas is een gratis kortingspas voor inwoners van Utrecht, Houten, Stichtse Vecht, De Bilt en IJsselstein met een laag inkomen. U krijgt een persoonlijk budget, waaruit u sportieve en culturele activiteiten betaalt. Dit budget is geldig van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023. U kunt u persoonlijke budget gebruiken voor de contributie van GV MOVEO. Wilt u uw persoonlijke budget gebruiken? Dan overhandigt u elk jaar een kopie van de dan geldende U-pas aan GV MOVEO. GV MOVEO declareert de kosten bij bureau U-pas aan de hand van de gegevens op uw U-pas. Indien de kopie niet in de eerste week van het nieuwe seizoen bij ons binnen is of wij het bedrag niet via de U-Pas kunnen innen, ontvangt u een factuur inclusief de bijhorende kosten hiervoor. Ook als je tijdens het seizoen lid wordt, kan je de kopie inleveren.