Veilig sportklimaat

Alle lessen worden gegeven door goed opgeleide trainers en assistenten. GV MOVEO staat voor een veilig sportklimaat.
We vinden dat iedereen veilig moet kunnen sporten: leden, maar ook leiding. Dit houdt in dat we van al onze leiding en van het bestuur een VOG vragen (een Verklaring Omtrent Gedrag). We hebben een vertrouwenscontactpersoon waar je terecht kan als zich problemen voordoen. We hebben met de leiding gedragsregels opgesteld. We verwachten dat iedereen dat hij/zij zich hieraan houdt. De regels zullen in de les aangekaart worden. Uiteraard aangepast naar leeftijdsniveau. U kunt ze hieronder lezen. Natuurlijk verzorgen we er ook voor dat de turntoestellen in goede staat zijn en verlangen van de gemeente dat de gymzalen veilig zijn en goed verlicht.

Lees hieronder de algemene voorwaarden van GV MOVEO.